Chính thức khai mạc kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã Buôn Hồ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 (25/04/2019, 21:24)

Vào lúc 07h30 ngày 27/12/2018, Kỳ họp thứ 7 HĐND thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 chính thức khai mạc. Tham dự khai mạc kỳ họp có Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Nguyễn Xuân Đá - Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; ông Y Vinh Tơr – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ, cùng với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Buôn Hồ; 31/32 đại biểu HĐND thị xã; các Ban xây dựng đảng, các Hội Đoàn thể chính trị xã hội; Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc thị xã; các cơ quan đơn vị theo ngành dọc đóng chân trên địa bàn thị xã và Chủ tịch HĐND,UBND các xã, phường.

Quang cảnh kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Kỳ họp diễn ra 02 ngày, từ ngày 27-28/12/2018. Ngoài việc xem xét 27 báo cáo, Tờ trình thường kỳ, HĐND thị xã còn xem xét các nội dung, gồm: miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thị xã Buôn Hồ, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Cao Văn Cảnh – Nguyên Trưởng Công an thị xã; bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Võ Văn Dũng; Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách thị xã Buôn Hồ giai đoạn 2019-2020; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của thị xã Buôn Hồ; lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Ông Phạm Phú Lộc – Chủ tịch UBND thị xã báo cáo tại kỳ họp thứ 7

 

Cũng tại kỳ họp này, Thường trực HĐND thị xã sẽ trình HĐND thị xã thông qua Nghị quyết: giải quyết những vấn đề phát sinh giữa Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp thứ 7 của Hội đồng nhân dân thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021; kết quả giám sát công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thị xã, giai đoạn 2012-2017; tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND thị xã năm 2019.

     Trong buổi sáng ngày 27/12/2018, UBND thị xã và các Ban của HĐND thị xã sẽ thông qua các nội dung, gồm: tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thị xã về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, điều hành năm 2019; tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thị xã về thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018, dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019; tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND thị xã về kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2018 và dự kiến kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2019; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thị xã Buôn Hồ, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Cao Văn Cảnh – Nguyên Trưởng Công an thị xã; bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Võ Văn Dũng.

     HĐND thị xã tiếp tục thực hiện quyền giám sát thông qua hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND đối với UBND thị xã và các phòng, ban, đơn vị liên quan, tập trung vào các vấn đề trọng tâm, bức xúc nổi cộm đang được đông đảo cử tri, nhân dân và dư luận quan tâm.

 

Trang Nguyễn

    

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ÊA DRÔNG

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Xã Êa Drông

Cơ quan thường trực: Ban biên tập thông tin điện tử Xã Êa Drông

Trưởng Ban biên tập: Y Mit Mlô - Phó chủ tịch UBND Xã Êa Drông thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Buôn Pheo Xã Êa Drông.

Điện thoại:02623570702 Fax: Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk