Thị ủy Buôn Hồ: tổ chức quán triệt, học tập các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng (01/01/2019, 13:35)

Ngày 26/12/2018 tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã, Thị ủy Buôn Hồ đã tổ chức các nội dung Hội nghị quán triệt, học tập các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng. Tham dự hội nghị có gần 150 đại biểu là UVBTV Huyện ủy Krông Buk và Thị ủy Buôn Hồ qua các thời kỳ hiện đang sinh sống trên địa bàn thị xã Buôn Hồ; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XV; Báo cáo viên Thị ủy; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Thị ủy, ủy viên UBKT Thị ủy; trưởng, phó các phòng, ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể thị xã và tương đương; bí thư, phó bí thư các TCCS Đảng, chủ tịch HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, phường; phóng viên Đài Truyền thanh – Truyền hình thị xã.

 

Toàn cảnh Hội nghị quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng

     Tại Hội nghị, đại biểu đã được tiếp thu 03 nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng: Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17/10/2018 về “Tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019”; ngoài ra, tại hội nghị các đại biểu cũng được tiếp thu Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2019 của Tỉnh ủy Đắk Lắk.

     Qua việc học tập nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm được những nội dung cơ bản của các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII), trên cơ sở đó xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống; đồng thời, tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của nghị quyết trong Nhân dân.

 

Đ/c Y Vinh Tơr- Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy chủ trì và trực tiếp quán triệt nội dung Quy định số 08-QĐ/TW tại Hội nghị

     Bên cạnh việc học tập, các đại biểu phải tham gia viết bài thu hoạch cá nhân về việc tiếp thu Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII). Nội dung thu hoạch thể hiện nhận thức về thực trạng, những những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân.

     Kết thúc Hội nghị, lãnh đạo Thị ủy yêu cầu người đứng đầu các đơn vị sau khi được tiếp thu các nội dung tại hội nghị, nhanh chóng tổ chức phổ biến, quán triệt, truyên truyền và triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị.

 

Thanh Nguyễn

    

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ÊA DRÔNG

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Xã Êa Drông

Cơ quan thường trực: Ban biên tập thông tin điện tử Xã Êa Drông

Trưởng Ban biên tập: Y Mit Mlô - Phó chủ tịch UBND Xã Êa Drông thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Buôn Pheo Xã Êa Drông.

Điện thoại:02623570702 Fax: Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk