UBND thị xã Buôn Hồ họp thường kỳ quý I năm 2019 (25/04/2019, 21:34)

 Sáng ngày 29/3/2019, UBND thị xã tổ chức họp thường kỳ quý I, nhằm sơ kết đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QPAN quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019. Tham dự họp có Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã, các thành viên UBND thị xã; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thị xã và UBND các xã, phường. Cuộc họp do đ/c Phạm Phú Lộc - Chủ tịch UBND thị xã chủ trì.

Quang cảnh hội nghị

     Trong 3 tháng đầu năm 2019, UBND thị xã Buôn Hồ đã tập trung lãnh đạo, điều hành kinh tế - xã hội đạt được những kết quả khả quan trên một số lĩnh vực, cụ thể: Tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn được 28.003 triệu đồng, đạt 24,18% dự toán tỉnh giao và đạt 23,77% dự toán HĐND thị xã giao; giá trị sản xuất các ngành tăng 9,42% so với cùng kỳ năm trước; sản xuất vụ Đông xuân đảm bảo theo khung thời vụ; tổ chức Lễ công bố xã Ea Siên và Bình Thuận đạt chuẩn nông thôn mới; công tác duy tu, bảo dưỡng, phối hợp điều tiết nước tại các công trình, triển khai các biện pháp chống hạn được quan tâm thực hiện; việc chăm lo cho đối tượng chính sách, người có công và đảm bảo an sinh xã hội…. được quan tâm kịp thời, đúng đối tượng. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân được chỉ đạo tập trung thực hiện, đảm bảo kịp thời, đúng quy định, không có đơn thư, khiếu nại vượt cấp; hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2019; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

     Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quý I năm 2019 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Tổng giá trị sản xuất tuy tăng so với cùng kỳ nhưng vẫn còn đạt thấp so với kế hoạch; dịch bệnh ở đàn gia súc vẫn còn xảy ra tại một số địa phương làm ảnh hưởng đến đời sống của một bộ phận nhân dân. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chưa có nhiều chuyển biến tốt, chủ yếu vẫn tập trung một số ngành nghề nhỏ lẻ; công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị vẫn còn những tồn tại nhất định. Việc quản lý đất công vẫn chưa được quan tâm thực hiện, nhất là đất 5%; công tác vệ sinh môi trường còn nhiều hạn chế…

     Tại cuộc họp, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường đã báo cáo làm rõ thêm kết quả hoạt động công tác của từng đơn vị trong quý I, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2019; nêu những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Phạm Phú Lộc – Chủ tịch UBND thị xã phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

     Kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Phú Lộc - Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung làm tốt những nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2019. Cụ thể: Tiếp tục kiểm tra, chỉ đạo sản xuất trong vụ Đông xuân 2018-2019, chỉ đạo sản xuất vụ Hè thu năm 2019; thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình nguồn nước và diễn biến thời tiết để chủ động các biện pháp chống hạn; triển khai trồng rừng năm 2019 theo kế hoạch; tập trung triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh các biện pháp thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, chống gian lận, thất thu nợ đọng thuế; đẩy nhanh tiến độ xây dựng và giải ngân vốn đầu tư các công trình trên địa bàn; tăng cường quản lý các hoạt động khai thác khoáng sản, đặc biệt là các hoạt động khoan giếng trên địa bàn; triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng theo quy hoạch đã được phê duyệt; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp buôn bán lấn chiếm, đậu đỗ lòng lề đường hè phố; chỉ đạo các trường tổ chức các kỳ thi, xét chuyển lớp, chuyển cấp, tuyển sinh đầu cấp năm học 2019-2020 đảm bảo chất lượng, đúng quy định; tăng cường công tác quản lý nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân; đẩy mạnh các hoạt động TDTT quần chúng; tăng cường thực hiện công tác xã hội hóa thể dục thể thao; tăng cường công tác đảm bảo an ninh nông thôn, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm; thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông.

 

Trần Khoa

 
    

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ÊA DRÔNG

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Xã Êa Drông

Cơ quan thường trực: Ban biên tập thông tin điện tử Xã Êa Drông

Trưởng Ban biên tập: Y Mit Mlô - Phó chủ tịch UBND Xã Êa Drông thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Buôn Pheo Xã Êa Drông.

Điện thoại:02623570702 Fax: Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk