CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ÊA DRÔNG

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Xã Êa Drông

Cơ quan thường trực: Ban biên tập thông tin điện tử Xã Êa Drông

Trưởng Ban biên tập: Y Mit Mlô - Phó chủ tịch UBND Xã Êa Drông thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Buôn Pheo Xã Êa Drông.

Điện thoại:02623570702 Fax: Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk